Zigoitia.com

HITZA HITZ

Boz kritikoa / ZIGOITIA.COM
Fecha: 05 Nov 2004 - 09:37 PM
HITZA HITZ

En Zigoitia, el alcalde saliente le da al alcalde entrante una makila donde están escritas estas palabras "Hitza hitz" (la palabra, palabra). ¿Qué significa esto? Siempre hemos escuchado que la palabra dada supone un compromiso formal, unido a la dignidad de esa misma persona. Sin embargo, hoy día se nos está olvidando el valor de la palabra dada, tanto oral como escrita, y vemos que entre los cargos públicos la palabra tiene cada vez menos valor:
 • Las decisiones aparecen escritas de la manera más escondida u obscura posible para que la gente se entere lo más tarte posible, o no se entere.
 • Las palabras que nos llegan en tamaño grande y a todo color se publican para enaltecer al alcalde y su gente (con el dinero de todos, por supuesto).
 • La palabra se usa para insultar a los demás, para jugar al engaño con los ciudadanos.

Ante esto, Zigoitia.com quiere recuperar el valor de la palabra, ofreciendo lo siguiente:

 • Que cualquiera pueda escribir una noticia, comentarios,..., compartiendo y publicando la información.
 • Poder criticar las decisiones de los cargos públicos, especialmente cuando son nefastas para los demás (las buenas ya nos las harán llegar ellos).
 • Nuestros escritos se harán con respeto y sin insultos gratuitos (si alguien quiere llamar a otro "hijoputa", que se lo diga a la cara o se calle, pero que no lo haga en esta hoja web). Usaremos las palabras para criticar o denunciar determinadas actuaciones o decisiones, y también para aclararlas, animar, ayudar,...
 • Poner al alcance de cualquiera la información más amplia posible sobre Zigoitia, y con diferentes puntos de vista.

Para poder conseguir todo esto, se necesitarán las palabras de muchos y sin vuestra participación no será posible. Así pues, usa tu palabra, tu voz. Escríbenos.

Octubre de 2004. Zigoitia.com

Zigoitiko alkate ohiak alkate berriari kargua pasatzean makila bat ematen dio. Makilan "Hitza hitz" dago idatzita. Zer esan nahi du honek? Betidanik, pertsona batek emandako hitzak konpromezu formal bat suposatu egin du, zintzo jokatuko duela adierazi du. Gaur egun, ordea, ahaztu egiten zaigu hitzaren balioa, ahozkoa zein idatzizkoa, eta ikusten ari gara kargu publikoen artean hitzak gero eta balio gutxiago daukala:
 • Erabakien hitzak ahal den eta era izkutatuen edo ilunen agertzen dira, jendeak ahal den eta beranduen enteratzeko (edo ez enteratzeko).
 • Letra handiz eta kolorez iristen zaizkigun hitzak alkate eta bere ondokoen goraipamenak egiteko argitaratzen dira (guztion dirua erabiliz, noski).
 • Hitzak besteei ziria sartzeko, herritarroi engainamendutan ibiltzeko erabiltzen dira.

Honen aurrean, Zigoitia.com orrikook hitzaren balioa berreskuratu nahi dugu, zera eskeiniz:

 • Berriak, iruzkinak,... edonork idatzi ahal izatea, informazioa ahal den eta gehien konpartitzeko eta agerian uzteko.
 • Kargu publikoen erabakiak kritikatu ahal izatea, bereziki besteontzat txarrak direnean (onen informazioak beraiek emango baitizkigute).
 • Gure hitzok errespetuz beteko dira eta ez dira izango beste pertsonak iraintzeko ("Putaseme" edo antzeko zerbait beste bati esan nahi dionak web orri honetan ez dezala egin: bestearen aurpegi aurrean esan dezala edo isil dadila). Ordea, besteon jokabideak kritikatzeko, salatzeko,.. edo argitzeko, animatzeko, laguntzeko,... erabiliko ditugu.
 • Zigoitiari buruz dagoen informaziorik zabalena guztion esku jartzea, ikuspuntu desberdinak agerian utziz.

Guzti hau ondo bideratu ahal izateko, askoren hitzak beharko dira eta zeuon parte hartzerik gabe ez da posible izango. Beraz, hitzari eragiozu. Idatzi.

2004ko urria. Zigoitia.com

Este artículo viene de Zigoitia.com
http://zigoitia.com/

La URL de esta historia es:
http://zigoitia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=103